ENERJİ YÖNETİMİ

Nitelikli konutların yönetiminin ilk günden başlacak olan en önemli konusu enerjinin yönetimidir. Hatta bu konu ülkemizde Enerji Bakanlığı'nın önderliğinde ele alınmış ve Enver projesi gibi projelerle ekonomimizin en temel öğerlerinden biri olarak ele alınmıştır. Çok geniş kapsamlı olan bu konuda nitelikli konutların yönetimi için olmazsa olmaz konular;

  • Merkezi sistem ısıtma ve sıcak su dağıtımı
  • Isı yalıtımı
  • Aydınlatma
  • Mevcut sistemlerin verimliliği
  • Enerji tüketen tüm sistem ve ekipmanalrın bakımı ve elektronik, termostatik kullanımı sayesinde kullanım sürelerinin ayarlanması
  • Enerji verimli yeni teknoloji uygulamalarıdır.

Yaptığımız araştırmalarda yeni kurulan nitelikli konutların yanlış yönetimi yukarıda sayılan konular göz önüne alındığında ilk yıl bağımsız bölüm başına 450 - 750 TL, ikinci yıl 150 - 300 TL fazla harcama yapılabildiğini göstermektedir. Sayısal ifade ile nitelikli konutu kendi başına yönetme eğilimde olan 100 dairelik bir sitenin ilk 2 yılda yaklaşık 80.000 TL bir bedeli gereksiz yere harcadığını söylemek mümkün.

Bu yönetim şekli doğrudan site yaşayanlarının cebinden çıkmakta, sitenin 3. yıldan itibaren bakım ve onarımların devreye girmesiyle birlikte çok uzun bir zaman diliminde yatırımcısına geri dönmesine neden olmaktadır.

Profesyonel yada uzman firmalar tarafından yönetilen nitelikli konutların ise daha kısa sürede yatırımcısına fayda sağladığını söylemek yanlış olmaz. Belirtilen yetkinliklere sahip firmaların yönetimi sayesinde tasarruf edilen tutarlar konutların diğer ihtiyaçları ve geliştirilmesi için harcanabilmektedir.