ÇEVRE YÖNETİMİ

Nitelikli konutların yönetilmesi esnasında sakinlerin en çok talepde bulunduğu şeyler görsel öğelerdir. Peyzaj, mimari, atık vb. konuların tamamı çevresel faktörler içersinde yer alır.

Peyzaj, güzel bir yaşama alanı oluşturmada en önemli ve dikkat çeken konudur. İyi konumlandırılmış ağaçlari çalılar, oturma grupları, havuzlar vb. yaşam alanına değer katarken sakinleri de fazlasıyla mutlu eder. Envanteri tutulmalıdır.

Göz hoş gelmeyen, estetik değerlere sahip olmayan mimarinin ise kaldırılması veya değiştirilmesi gerekir. İstek ve talepler doğrultusunda alınan kararların uygulanması ise yönetimin işidir.

Atıklar da yönetilmesi gereken diğer çevresel etkilerden olup çöpten farklıdır. Kaynağında ayrıştırma ve geri kazanım gibi yöntemlerle dünyamızı daha sürdürülebilir kılmak için yönetilmesi gerekir.

Çevre nitelikli konutlarda çok geniş anlamda kullanılır. Yönetilmesi gereken ana unsur olup süreklilik arz eder.