NİTELİKLİ KONUT YÖNETİMİ

Kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan çok özellikli ve nitelikli yani çok katlı, karma daire ve ofislerden oluşan, habuzlui tenis kortlu vb. yapılar hızla yükselmeye başladı. Bu hızlı yapılaşma şehirde yaşayan insanları mevcut konutlarından ayrılmaya ve cazibeli yeni yaşam tarzına doğru inanılmaz bir şekilde çekti. Ve beraberinde buralarda yaşayan sakinlerin ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi gerekli ve istenen hizmetlerin yeni baştan tasarlanmasını gerekmiştir. Bu yoğun talep neticesinde hizmet üretebilen, teknik konulara hakim ve bir işletme yönetir gibi planlı ve sürekli artan hizmet seviyesine olan ihtiyaç vazgeçilmez hale gelmiştir.

Baştan sona doğru tanımlanmamış ve eksik bırakılmış hizmetler bu yeni yaşam alanlarını, yeni projeleri ve nitelikli yaşam sürmek isteyen sakinleri tehdit eder hale gelebilmektedir. Bu yüzden iyi yetişmiş personel ile optimum hizmet verilmediği takdirde sonucun olumsuz olacağı aşikardır.

Nitelikli Konut Yönetimi Grafik