İşletmelerin sahip oldukları kaynakları düşündüğümüzde bir işletmenin maddi kaynakları ne kadar güçlü olursa olsun insan kaynakları yeterli yetkinliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Motivasyonu düşük ve tatminsiz bir iş gücüyle verimliliğe ,iş kalitesine ve iş hedeflerine ulaşılması, rekabet edilmesi zordur.

--Alıntı: Doç.Dr Dinçer Atlı'nın "Yetenek Yönetimi (Talent Management) - İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeni Vizyonu Sayfa 96

 

SSH AKADEMİ'nin İnsan Kaynakları politikası şirketin ve çalışanlarının hedeflerinin örtüşmesini gerektirir. Bu sebeple en önemli hedef kişisel başarıların yanısıra kurumun başarısı için de takım çalışması yapmaktır. Dürüstlük ana ilkemiz olurken, yenilikçi, yaratıcı ve üretken bir ekosistem oluşturmak için; doğru insanları bulmak, işe almak, yerleştirmek; networkümüzü yetiştirmek ve diğerlerini de eğitmek zorundayız.

 

RANDSTAD Ağustos 2012 de tüm dünyada önümüzdeki 3 yıl boyunca nitelikli çalışan bulma sorunu yaşanacağını öngörüyor.