Bilgi, bir işletmenin en değerli varlığıdır!

SSH Akademi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri 2012 yılında bilgi toplumuna doğru yol alan Türkiye'de uygun siyasal ve ekonomik koşulların oluşmasıyla kurulma aşamasına geldi. Ana hedefini KOBİ'ler ve başta satış sonrası hizmetler alanı olmak üzere tüm teknik departmanlarda çalışanlar veya çalışmayı düşünenler olarak belirledi.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, dünyadaki iş yapış şekillerini çok hızlı ve kullanıcılarına büyük faydalar sağlayacak şekilde değiştirmektedir. Buna paralel olarak ekonomisi gelişmiş olan ülkelerdeki firmalar da süreçlerini iyileştirmekte ve rekabette, verimlilikte, müşteri memnuniyetinde yani hizmet alanında öne geçerek üretimlerini, karlılıklarını ve ekonomilerini de büyütmektedirler. Bu sebeple KOBİ’lerimize bilgi teknolojilerini kullanabilecekleri, yeni yazılım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Onların da müşteri memnuniyetini artırabilmeleri, maliyetlerini düşürebilmeleri, çalışanlarını eğitebilmeleri,  süreçlerini iyileştirebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayarak uluslararası piyasalardan pay alabilmelerini sağlamak ekonomimizin canlılığını devam ettirebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

KOBİ'lerin müşteri memnuniyeti sağlamalarına yönelik olarak çalışanların, müşterilerden gelen;

  • istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına almasını ,
  • yorumlamasını,
  • gereğini hızlı şekilde yapmasını,
  • kalıcı ve faydalı çıktılara dönüştürmesini,
  • çalıştıkları işletmelerin itici gücü olmalarını

sağlamayı kendine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda;

  • Şikayet, Problem ve Değişiklik Yönetim Süreç ve Sistemleri kurma
  • Uzaktan Eğitim platformu oluşturmayı, eğitim verme

üzerine yoğunlaşmış, işletmelerin bu yolda hızlı ilerlemeleri için yanlarında olmayı istemiştir.