• Başvuruların (şikayet, istek ve öneri) alınması
  • Başvuruların yönlendirilmesi, ilgili personel veya birimi aktarılması
  • Başvuruların takibi ve çözüm süresinin kısaltılması
  • Şikayetlerin kök sebeplerinin tespit edilmesi
  • Problem Kaynakları Analizi
  • Problem Kaynaklarının Önceliklendirilmesi
  • Problem Çözüm Önerileri Geliştirilmesi
  • Problem Çözme Teknikleri Uygulaması - 8D
  • Çözümün Sahaya Uygulanması
  • Değişiklik Yayınlanması
  • Değişiklik Uygulanması