Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı konusunda rekabet avantajı yaratmanız için altın kuralı açıklıyoruz.

Müşterinize size davranılmasını istediğiniz gibi davranın. Müşteri hizmetlerinin tamamı bundan ibarettir. Gerisi yorumdur.

 • Problemleriniz çözülünceye kadar günler veya haftalarca beklemekten memnun olur musunuz? Hayır. O zaman müşterileriniz neden beklesin?
 • Teslimat için size söz verilen tarih gelip geçtiğinde ve iyi yada gerekli hizmeti alamadığınızda memnun olur musunuz? Hayır. Peki o zaman neden teslimatlarınızı zamanında yapmıyorsunuz?
 • Problemlerinizi çözmek için görüştüğünüz kişilerin hiçbir yetkisi olmamasından mutlu olur musunuz? Hayır. Neden o zaman müşterilerinizi bu insanlarla görüştürüyorsunuz?
 • Bir çok satış elemanın bulunduğu ancak hiç birinin ürünler hakkında bilgisi olmayan bir mağazaya gitmekten memnun olur musunuz? Hayır. peki neden o zaman çalışanlarınızı eğitimiyorsunuz?

Müşterilerin memnuniyetleri sürekli şekilde ve karşılaştırmalı olarak izleyebileceğiniz yapıları kuruyoruz.

 • Anket Yönetim Platformu Kuruluşu ve SaaS modeli ile kullandırımı
  • İç Müşteri (Çalışan) Memnuniyeti Anketi
  • Dış Müşteri Memnuniyeti Anketi
  • Analiz ve Raporlama
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
 • Şikayet Yönetim Sistemi
  • Başvuruların (şikayet, istek ve öneri) alınması
  • Başvuruların yönlendirilmesi, ilgili personel veya birimi aktarılması
  • Başvuruların takibi ve çözüm süresinin kısaltılması
 • Problem Yönetim Sistemi
  • Problemlerin tanımlanması
  • Çözüm ekiplerinin oluşturulması
  • Problem Çözme Tekniklerinin uygulanması
  • Kalıcı çözüme ulaşılması
 • Tecrübe (know-how) Paylaşımı
  • Çözüm yollarının belirlenen şekilde uygulanması
  • Ağınız ve teşkilatınızla hızlı şekilde paylaşılması
  • Sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi

konularında kalıcı şekilde müşterilerinizin memnuniyet ve bağlılıklarını artırmanızı sağlıyoruz.