Çok yoğun ve dağınık şekilde gelen şikayetlerin;

  • Kayıt altına alınması,
  • İlgili personele yönlendirilmesi,
  • Zaman ataması yapılması,
  • Müdahale Planlanması,
  • Çözülen Problemlerin Şikayetlerle ilişkilendirilmesi,
  • Analiz ve Raporlama Yapılması,
  • Hatırlatma Kurulması,

gibi özellikleri olan web tabanlı ve açık kaynak kodlu bir yazılımın kurulumu ve yönetilmesi noktasında çözümler sunuyoruz.